Saturday, 15 October 2011

Lagu Tahun 1 : Selamat Pagi


Lirik Selamat Pagi :

Selamat Pagi
Kami ucapkan
Kepada guru dan juga kawn
La la la li lu
La la la li lu
La la la li lu
La.. La.. La
La la la li lu
La la la li lu
La la la li lu
La.. La.. La
Nota tambahan : 
Lagu ini mempunyai irama dalam bentuk detik lagu. Dalam proses pembelajaran,  murid boleh diajak untuk menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan dan melakukan pergerakan mengikut muzik. Tempo lagu yang asalnya lambat boleh dilajukan mengikut kesesuaian. Ketika lagu dinyanyikan, murid murid boleh diajar untuk menepuk tangan seiring dengan tempo lagu yang dimainkan.

Di sebalik tabir Muzik.....

Di dalam paranada terdapat garis-garis yang memisahkan not-not dengan jumlah ketukan sesuai tanda birama yang ada misalnya 4/4 maka setiap 4 ketukan dipisahkan oleh garis yang disebut garis birama atau garis bar.

Garis Bar


Pada setiap garis dan di antara garis-garis, kita tempatkan not atau nada-nada c, d, e, f, g, a, b, c dst. Penempatan sesuai dengan kunci yang kita gunakan, misalnya do=c maka pada garis 1 terletak nada
3 (mi) atau e.

 Pada awal paranada biasanya kita menempatkan “kunci” yang disebut “clef”. Ada bermacam-macam clef: treble, bass, tenor, dan alto. Namun biasanya yang umum digunakan adalah clef treble dan bass.
kleft trebel

klef bass

Penggunaan clef treble dan bass secara bersamaan disebut “grand staff”

Menempatkan Not dalam Paranada.

Penempatan not-not dalam paranada harus memperhatikan kunci yang digunakan, misalnya dengan cleff treble, do=c maka kita harus menambahkan satu garis di bawah.

Di bawah garis tambahan masih boleh ditambah lagi, demikian juga ke atas masih boleh ditambah lagi sesuai dengan keperluan not rendah atau tinggi yang diperlukan dalam sebuah lagu, memerlukan berapa oktaf. Satu oktaf terdiri dari 8 nada.

c, d, e, f, g, a, b, c, d, e, f, g, a, b, c, dst.

c     d     e     f      g     a     b     c

1     2     3     4     5     6      7   i

Lambang-Lambang Not Balok.

Not Penuh (1) = nada 4 ketuk. Gambar bulatan kosong.
Not Setengah (1/2) = 2 ketuk.Gambar bulatan kosong dengan tiang.
Not Seperempat (1/4) = 1 ketuk. Gambar bulatan dihitamkan dengan tiang.
Not Seperdelapan (1/8) = 1/2 ketuk. Gambar bulatan dihitamkan, tiang, bendera 1.
Not Seperenambelas (1/16) = 1/4 ketuk. Gambar bulatan dihitamkan, tiang, bendera 2.
 

Tanda Titik.

Tanda titik ditempatkan di belakang not balok. Nilai tanda titik adalah setengah dari not di depannya. Bila not di depannya adalah not penuh (1) = 4 ketuk, maka tanda titik bernilai setengah (1/2) = 2 ketuk, dan seterusnya.

4+2=6 ketuk              2+1=3 ketuk       11/2 ketuk   3/4 ketuk

Tanda Rehat

Tanda rehat adalah tanda yang melambangkan sebuah lagu harus berhenti baik di tengah maupun di akhir sebuah lagu. Tanda diam dalam notasi do, re, mi, dilambangkan dengan angka 0. Dalam not balok tanda diam mempunyai lambang-lambang sesuai dengan nilai atau lamanya diam.

Tanda rehat 4 ketuk                2 ketuk        1 ketuk     1/2     1/4

Tempo dan Dinamik.

Cressendo < ertinya lagu dinyanyikan dengan kuat

De Cressendo > ertinya lagu dinyanyikan melembut.

Vivace ertinya gembira, hidup.

Adagio ertinya amat sangat lambat.

Prestissimo ertinya amat sangat cepat.

Largheno ertinya lambat.

Di Marcia ertinya seperti orang berbaris.

Maestoso ertinya khidmad, agung, dan mulia.

Con brio ertinya semangat bergelora.

Allegreto ertinya ringan, hidup, dan gembira.

Con bravura ertinya gagah.

ff = fortissimo ertinya kuat.

pp = pianissimo ertinya sangat lambat

p = piano ertinya lambat/lembut

Alat Muzik Tradisional Malaysia (Kordofon & Membranofon)

Penggunaan alat muzik tradisional di negara ini bukan sahaja bertujuan untuk menghasilakan muzik. Ia juga merupakan bahan estetika yang amat penting dalam masyarakat berbilang kaum dan bangsa di negara ini. ia digunakan sebagai penyebar maklumat, lambang budaya bangsa, alat ritual yang dapat menghubungkan manusia dengan alam luar biasa (magis) selain dari fungsi utamanya sebagai alat hiburan.

Secara umumnya, alat muzik tradisional Malaysia dapat dibahagikan kepada lima kategori utama. Kategori-kategorinya adalah :
 1. Kordofon
 2. Membranofon
 3. Erofon
 4. Idiofon
 5. Erofon Bebas.
 Kordofon.

 Alat-alat muzik kordofon ialah alat-alat yang mengeluarkan bunyi kerana adanya getaran pada tali yang ditegangkan.  Alay muzik dalam kumpulan ini dikategorikan berdasarkan hubungan antara bunyi dengan komponen resonans. Komponen resonans memimik getaran asal dan bergetar dengan bunyi yang lebih kuat berbanding dengan bunyi getaran asal. Sub kategori kordofon bergantung pada cara tali pada instrumen dimainkan (dipetik atau digesek) dan jenis komponen resonans. Alat-alat muzik seperti rebab, biola, gambus, sape dan lain-lain tergolong dalam kategori ini.

Sub-kategori bagi kategori ini adalah seperti berikut :
 • Zither : Dalam kategori ini,tali diregangkan merentasi komponen resonans atau di antara dua komponen resonans. Komponen resonans boleh jadi satu tiub berongga, bentuk labu, kotak berongga atau mungkin lubang di atas tanah. Sesetengahnya mempunyai ruang untuk ditekan dengan jari (fingerboards) sama ada berfret atau tidak, dan sesetengahnya mempunyai berbilang tali yang diregangkan di antara dua komponen resonans dan dimainkan sama ada dengan mengetuk tali (piano, hammered dulcimer) atau memetik tali (harpsichord or Appalachian dulcimer)
 • Lute : Dalam kumpulan kecapi lutes, tali diregang merentasi komponen resonan dan mempunyai leher (neck) dan dimainkan sama ada dengan memetik tali (gitar,banjo sape, bilikan, gambus, sundatang atau menggunakan penggesek (violin,rebab, fiddle)

Contoh kordofon dari sub-kategori lute (rebab)
 • Lyre : tali diregang merentasi komponen resonan kepada suatu hujung yang dipisahkan oleh suatu ruang.
 • Harp : tali diregang merentasi komponen resonan kepada suatu hujung yang berbentuk seperti leher tetapi lebih kecil dan bersudut berbanding kumpulan kecapi(seperti harp orkestra dan harp Irish
 • Bow : tali diregang dari satu hujung ke hujung yang lain sama ada merentasi komponen resonans atau tidak, dan dimainkan secara petikan atau dengan penggesek (kordofon berbentuk seperti busar panah).Contoh persembahan menggunakan instrumen dari kategori kordofon

Membranofon.
Dalam kategori membranofon, bunyi yang dihasilkan bermula dari getaran membran (sperti kulit haiwan) yang teregang merentasi komponen resonans. Alat muzik dalam kategori ini boleh di sub-kategorikan lagi mengikut bentuk komponen resonans instrumen tersebut.

Sub kategori membranofon adalah :
 • Kumpulan tubular dibahagikan kepada bentuk silinder, kon, tong, panjang, berpinggang (seperti jam pasir), piala, dan berkaki seperti gedombak, gendang, geduk, klong.
 • Berbentuk seperti cerek dengan tapak yang bulat (Kettledrums,vessel drums).
 • Bentuk yang berbingkai dimana membran diregang merentasi suatu bingkai (kompang, rebana, tamborin).
 • Kumpulan mirliton dimana membran digetarkan dengan menghembus udara merentasinya. Mirliton adalah satu-satunya sub-kategori membranofon yang bukan dram.